Have any Questions?
+ 1800 - 123 456 78
POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

01
01
Zostań liderem pozytywnej zmiany
Dołącz do nas

Polskie Stowarzyszenie
ESG - PSE

Największa w Polsce organizacja zrzeszająca liderów zrównoważonej transformacji. Zrzeszamy firmy, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wdrażają idee ESG.


Nasi Członkowie działają w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego, dbają o ład koroporacyjny i pracowników, są odpowiedziałne społecznie. Wspieramy ich w budowaniu zrównoważonej strategii, która przez najbliższe lata będzie definiować ich stosunek do rozwoju, biznesu, partnerów, środowiska, lokalnych społeczności, pracowników, polityki diversity & inclusion. Jest to ogromne wyzwanie, które wymaga połączenia celów biznesowych, oczekiwań inwestorów i partnerów rynkowych z ideami ESG.

Environmental Środowisko
Society Społeczeństwo
Corporate Governance Ład Korporacyjny

Dlaczego ESG
jest takie istotne?

Wpływa na wartość

Według PwC: „Kwestie ESG wpływają na wyceny spółek na polskim rynku. Prawie 30 proc. badanych jest w stanie obniżyć wycenę lub zrezygnować z inwestycji, w sytuacji, kiedy ryzyka ESG są zbyt wysokie”. 

 

Umożliwia finansowanie

Firmy, które nie przyłożą odpowiedniej wagi do wdrażania ESG muszą się liczyć z utrudnionym i droższym dostępem do kapitału. 80 proc. banków uwzględnia strategie ESG w ofercie produktowej.                        

Ogranicza ryzyko

Właściwie zmapowanie dostawców pod kątem ESG zwiększa bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Za 60 proc. śladu węglowego odpowiadają dostawcy, dlatego to największe wyzwanie w realizacji strategii ESG.                                      

Pomaga utrzymać klientów

75 proc. Polaków oczekuje od koorporacji realnych działań w zakresie ekologii, poprawy składu i zdrowotnych aspektów produktów. Brak konkretnych rozwiązań w zakresie ESG oznacza wyższe ryzyko utraty klientów.

Ułatwia zatrudnienie

Luka pracownicza wynosi obecnie w Polsce ponad 1,5 mln osób. Młodzi ludzie nie chcą pracować dla firm, których kultura organizacyjna promuje niskie koszty, chciwość, nierówności pracownicze.

Wpływa na budżet

Pominięcie elementów ESG istotnie zwiększa ryzyko inwestycyjne.Dzięki ESG inwestorzy są w stanie przewidzieć, jakie mogą osiągnąć zyski i jakie ponieść straty, wspierając finansowo wybraną firmę.
100
firm

Tyle podmiotów w Polsce będzie zobowiązanych do raportowania ESG do 2026 r. według prawa unijnego. Zobacz, jak je wspieramy.

PROJEKTY

Raport
Szanse i ryzyka ESG

Raport: Szanse i ryzyka ESG

We współpracy z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS oraz firmą badawczą Quality Watch oraz partnerami PAIH, Siecią Badawczą Łukasiewicz, Polsko – Niemiecką Izbą Przemysłowo – Handlową,  Francusko – Polską Izbą Gospodarczą, Federacją Przedsiębiorców Polskich przebadamy 170 korporacji i firm z sektora MŚP.

Raport będzie składał się z 4 części: badanie ankietowe 150 firm z sektora MŚP, badanie jakościowe w kilkunastu dużych korporacjach, wnioski eksperckie oraz sekcja case study: Dobre Praktyki ESG. 170 polskich dużych firm i korporacji zapytamy o świadomość ESG, o to, z jakimi problemami się spotkały, jakich rozwiązań najbardziej im brakowało oraz jakie koszty będą poniosły w związku z wprowadzeniem zasad ESG w swoich organizacjach.

Dołącz do nas podczas

FORUM INNOWATORÓW ESG 2023

Dołącz do Stowarzyszenia

Zostań liderem pozytywnej zmiany

Polskie Stowarzyszenie ESG

Adres

Czerska 8/10
00-732 Warszawa

Dane

KRS: 0000976358
NIP: 7011093859
REGON: 522372996

DANE KONTAKTOWE

biuro@stowarzyszenieesg.pl
+48 691 099 724
+48 663 751 444