POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Raport – Koszty i Wyzwania ESG

Informacje o projekcie

Raport – Koszty i Wyzwania ESG

We współpracy z PAIH, Siecią Badawczą Łukasiewicz, Polsko – Niemiecką Izbą Przemysłowo – Handlową, Brytyjsko-Polską Izbą Handlową, Francusko-Polską Izbą Gospodarczą, Federacją Przedsiębiorców Polskich, Fundacją Biznes bez Barier, Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS oraz firmą badawczą Quality Watch przebadamy 170 korporacji i firm z sektora MŚP. 

Raport będzie składał się z 4 części: badanie ankietowe 150 firm z sektora MŚP, badanie jakościowe w kilkunastu dużych korporacjach, wnioski eksperckie oraz sekcja case study: Dobre Praktyki ESG. Kilkanaście dużych polskich dużych firm oraz korporacji zapytamy o to, z jakimi problemami się spotkały, jakich rozwiązań najbardziej im brakowało oraz jakie koszty będą poniosły i dalej będą ponosić w związku z wprowadzeniem zasad ESG w swoich organizacjach. Zbadamy również jak obecna sytuacja geopolityczna wpłynie na realizację strategii zrównoważonego rozwoju w firmach. Drugą część raportu poświęcimy sektorowi MŚP. Sprawdzimy, czy mniejsze firmy mają świadomość, że jako kooperanci, poddostawcy dużych korporacji, będą musiały także zmierzyć się z wyzwaniami ESG. Trzecia część będzie poświęcona analizom i wnioskom eksperckim. W czwartej części raportu, w sekcji Dobre Praktyki ESG, wyróżnimy firmy, które konsekwentnie wdrażają strategię zrównoważonego rozwoju, zaprezentujemy CASE STUDY innowatorów ESG na polskim rynku. Raport – Koszty i Wyzwania ESG to część naszego kluczowego projektu na 2022 r., na który składają się także Gala Innowatorów ESG oraz Konkurs Innowator ESG 2022

  • Premiera raportu odbędzie się 29.11.2022 r. podczas Gali Innowatorów ESG (w Hotelu Westin, Warszawa)
  • Raport będzie szeroko promowany w mediach patronackich biznesowych i ogólnoinformacyjnych: PAP, Wprost, 300Gospodarka, ISB News, ISB TV, Świat OZE, Green-News.
  • Raport będzie dystrybuowany do 150 uczestników Gali Innowatorów ESG
  • Wątki z raportu znajdą się w comiesięcznym newsletterze Polskiego Stowarzyszenia ESG wysyłanym do Członków Stowarzyszenia
  • Raport będzie szeroko promowany w social mediach Stowarzyszenia: FB, LinkedIn

Jeśli chcesz zostać Partnerem naszego projektu, na który składają się: Gala Innowatorów ESG 2022, Raport: Koszty i Wyzwania ESG oraz Konkurs Innowator ESG 2022, skontaktuj się z nami: 

e-mail: biuro@stowarzyszenieesg.pl, tel.: 691 724 099

Ogólnopolski Raport Koszty i Wyzwania ESG

Premiera
29.11.2022 r.
Promocja w mediach
Artykuły i wywiady
Ankiety i wywiady pogłębione
Metodologia
Grupa badawcza: 170 podmiotów
Korporacje i firmy z sektora MŚP
Zgłoś udział w badaniu