POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Pakiet korzyści

Korzyści
Umieszczenie logotypu członka wspierającego na stronie PSE oraz prawo do korzystania z logotypu PSE w materiałach informacyjno-promocyjnych członka wspierającego
Dostęp do monitoringu legislacji realizowany przez Ośrodek Monitorowania i Opiniowania Legislacji. Dostęp do opinii i analiz prawnych dotyczących skutków ESG.

Dostęp do monitoringu rynkowego realizowanego przez PSE oraz raportów i analiz realizowanych przez Akademię Badań i Analiz Rynkowych przy PSE.                     

Comiesięczny newsletter z podsumowaniem zmian legislacyjnych i monitoringiem rynku pod kątem ESG

                                                                      

Miejsce w Radzie Innowatorów ESG dla jednego przedstawiciela Członka                                                                                   

Bezpłatny dostęp do części szkoleń, webinarów i warsztatów organizowanych w ramach Akademii Rozwoju Kompetencji ESG

Członkostwo w Akademii Dobrych Praktyk ESG                                                                                                                                                                  

Uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Innowatorów ESG                                                                                                    

Konsultacje prawne w zakresie ESG

 

 

Dostęp do bieżących informacji dotyczących prac nad ustawami, rozporządzeniami i innymi aktami prawnymi związanymi z ESG

Obejmowanie patronatem Stowarzyszenia wydarzeń organizowanych przez Członka

 

Uczestnictwo w corocznym Spotkaniu Innowatorów ESG

                                                                                                                                            

Dostęp do Laboratorium ESG

 

 

 

Publikacja informacji na temat działań Członka w zakresie ESG na stronie Polskiego Stowarzyszenia ESG                                                                                           

 

Publikacja wypowiedzi i komentarzy Członka w publikowanych raportach i analizach przygotowanych przez Akademię Badań i Analiz Rynkowych do mediów                  

Udział w Ogólnopolskim Raporcie ESG 

 

                                                                        

Networking oraz wymiana wiedzy między członkami Stowarzyszenia                                 

Prawo do korzystania z logotypu PSE w materiałach informacyjno-promocyjnych członka wspierającego

Publikacja logotypu Członka w comiesięcznym newsletterze z podsumowaniem zmian