POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

O Stowarzyszeniu

0 firm
obecnie ma obowiązek raportowania ESG
Polskie Stowarzyszenie ESG
10
firm w Polsce będzie raportować
ESG do 2026 r.
Polskie Stowarzyszenie ESG (PSE) to największa w Polsce organizacja zrzeszająca liderów zrównoważonej transformacji: firmy, organizacje, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wdrażają idee ESG, działają w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego, dbają o ład korporacyjny i pracowników oraz są odpowiedzialne społecznie.

Stowarzyszenie wspiera Członków w budowaniu zrównoważonej strategii, która przez najbliższe lata będzie definiować ich stosunek do rozwoju, biznesu, partnerów, środowiska, lokalnych społeczności, pracowników, polityki diversity & inclusion. Jest to ogromne wyzwanie, które wymaga połączenia celów biznesowych, oczekiwań inwestorów i partnerów rynkowych z ideami ESG.

Stowarzyszenie dostarcza wiedzy na temat regulacji prawnych, monitoruje zmiany legislacyjne, analizuje najnowsze trendy i dane rynkowe. zrównoważonego rozwoju, reprezentuje członków we wspólnych działaniach na rzecz kształtowania przyjaznego otoczenia gospodarczo – prawnego, umożliwiającego skuteczny i szeroki rozwój ESG w Polsce.

Jest platformą, która łączy duże podmioty, organizacje, samorządy, korporacje, średni i mniejszy biznes wokół idei ESG, stwarzając pole do kooperacji, wymiany myśli i wspólnego rozwoju.

Dołączając do Stowarzyszenia organizacja zyskuje nie tylko dostęp do szerokiej bazy wiedzy dotyczącej ESG, ale też podkreśla swoje zaangażowanie w chęć dokonania zmian na lepsze wewnątrz organizacji i w otaczającym nas świecie.

Polskie Stowarzyszenie ESG tworzą eksperci i praktycy ESG, specjaliści od Public Affairs, szkoleniowcy i konsultanci ze specjalistycznym branżowym know- how, prawnicy, którzy mają doświadczenie we wdrażaniu zasad ESG, tworzeniu raportów ESG, pracy dla spółek giełdowych i instytucji finansowych. 

Prace Stowarzyszenia wspiera Rada Innowatorów ESG, złożona z wybitnych praktyków polskiego biznesu, którzy wyróżniają się wiedzą i działaniem na rzecz rozwoju ESG w swoich organizacjach i w Polsce. Firmy wspierają przedstawiciele ośrodków naukowych, instytucji publicznych i branżowych, ekonomiści, eksperci rynkowi i akademicy.
Polskie stowarzyszenie esg

Wdrażając idee ESG
podkreślasz zaangażowanie
w chęć dokonania zmian na lepsze w otaczającym nas świecie

Struktura

Jak działamy?

01

Akademia Dobrych Praktyk ESG

Cykl spotkań w gronie Członków PSE, w trakcie których przedstawiciele fiirm dzielą się Dobrymi Praktykami w zakresie ESG, wypracowują rozwiązania dotyczące wdrażania i raportowania ESG.
02

Laboratorium                  ESG

Wyszukuje, opisuje i promuje najlepsze narzędzia i technologie wspierające raportowanie i wdrażanie działań ESG. Jest hubem łączącym członków PSE z dostawcami rozwiązań technologicznych.
03

Centrum Monitorowania Legislacji

Śledzi i opiniuje dla członków Stowarzyszenia zmiany prawne oraz inicjuje prace nad projektami legislacyjnymi wspomagającymi implementację ESG w poszczególnych branżach.
04

Barometr                 Trendów

Śledzi polskie i światowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dostarcza Członkom informacji na temat inicjatyw podejmowanych w ramach ESG, najlepszych strategii i działań z obszaru ESG.
05

Akademia Rozwoju Kompetencji ESG

Organizuje dla Członków szkolenia, webinary, warsztaty merytoryczne z prawnikami, ekspertami z dziedziny ESG, praktykami, przedstawicielami firm i start’upów dostarczających technologie.
06

Centrum Badań i Analiz

Cyklicznie opracowuje raporty i analizy na temat wdrażania ESG w polskich firmach. Bada, które z elementów ESG są najszybciej implementowane, dostarcza danych na temat rynku i całego obszaru ESG.
07

Centrum Wydarzeń Specjalnych

Cyklicznie organizuje dla Członków Stowarzyszenia konferencje, kongresy i wydarzenia specjalne, w tym Spotkania Innowatorów ESG, Kongres Innowatorów ESG, Bal Charytatywny Innowatorów ESG.
08

Centrum Certyfikacji ESG

Przyznaje certyfikaty Innowatorów ESG firmom, organizacjom, instytucjom publicznym, placówkom medycznym, które aktywnie wdrażają zasady zrównoważonego rozwoju, są prekursorami ESG w Polsce.

Dołącz do Stowarzyszenia

Zostań liderem pozytywnej zmiany