POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Członkostwo

Korzyści

Korzyści z dołączenia do Polskiego Stowarzyszenia ESG

Dołącz do Polskiego Stowarzyszenia ESG i wspólnie z nami twórz standardy dotyczące ESG w firmach, korporacjach, organizacjach.
 1. Umieszczenie logotypu członka wspierającego na stronie PSE
 2. Prawo do korzystania z logotypu PSE w materiałach informacyjno-promocyjnych członka wspierającego
 3. Bezpłatne konsultacje prawne w zakresie ESG
 4. Dostęp do monitoringu legislacji realizowany przez Ośrodek Monitorowania i Opiniowania Legislacji
 5. Dostęp do bieżących informacji dotyczących prac nad ustawami, rozporządzeniami i innymi aktami prawnymi związanymi z ESG
 6. Dostęp do opinii i analiz prawnych dotyczących skutków ESG
 7. Dostęp do raportów i analiz realizowanych przez Akademię Badań i Analiz Rynkowych przy PSE
 8. Dostęp do Laboratorium ESG
 9. Członkostwo w Akademii Dobrych Praktyk ESG
 10. Networking oraz wymiana wiedzy między członkami Stowarzyszenia
 11. Uczestnictwo w corocznym Spotkaniu Innowatorów ESG
 12. Uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Innowatorów ESG
 13. Bezpłatny dostęp do części szkoleń, webinarów i warsztatów organizowanych w ramach Akademii Rozwoju i Kompetencji ESG
 14. Comiesięczny newsletter z podsumowaniem zmian legislacyjnych i monitoringiem rynku pod kątem ESG
 1. Umieszczenie logotypu członka wspierającego na stronie PSE
 2. Prawo do korzystania z logotypu PSE w materiałach informacyjno-promocyjnych członka wspierającego
 3. Bezpłatne konsultacje prawne w zakresie ESG
 4. Dostęp do monitoringu legislacji realizowany przez Ośrodek Monitorowania i Opiniowania Legislacji
 5. Dostęp do bieżących informacji dotyczących prac nad ustawami, rozporządzeniami i innymi aktami prawnymi związanymi z ESG
 6. Publikacja logotypu Członka w comiesięcznym newsletterze z podsumowaniem zmian legislacyjnych i monitoringiem rynku pod kątem ESG
 7. Dostęp do opinii i analiz prawnych dotyczących skutków ESGDostęp do raportów i analiz realizowanych przez Akademię Badań i Analiz Rynkowych przy PSE
 8. Dostęp do Laboratorium ESG
 9. Członkostwo w Akademii Dobrych Praktyk ESG
 10. Networking oraz wymiana wiedzy między członkami Stowarzyszenia
 11. Uczestnictwo w corocznym Spotkaniu Innowatorów ESG
 12. Uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Innowatorów ESG
 13. Bezpłatny dostęp do części szkoleń, webinarów i warsztatów organizowanych w ramach Akademii Rozwoju i Kompetencji ESG
 14. Comiesięczny newsletter z podsumowaniem zmian legislacyjnych i monitoringiem rynku pod kątem ESG
 15. Miejsce w Radzie Innowatorów ESG dla jednego przedstawiciela Członka
 16. Publikacja informacji na temat działań Członka w zakresie ESG na stronie Stowarzyszenia
 17. Publikacja wypowiedzi Członka w publikowanych raportach / analizach przygotowanych przez Akademię Badań i Analiz Rynkowych
 18. Udział w Ogólnopolskim Kongresie Rankingu ESG
 19. Udział w Ogólnopolskim Raporcie ESG