POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Struktura

Struktura

Jak działamy?

01

Akademia Dobrych Praktyk ESG

W Akademii Dobrych Praktyk ESG śledzimy polskie i światowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju, wyszukujemy i promujemy najlepsze strategie i działania z obszaru ESG.
02

Laboratorium                  ESG

Laboratorium ESG wyszukuje, opisuje i promuje najlepsze narzędzia i technologie wspierające raportowanie i wdrażanie działań z zakresu ESG.
03

Centrum Monitorowania Legislacji

Ośrodek Monitorowania i Opiniowania Legislacji ESG śledzi i opiniuje dla członków Stowarzyszenia zmiany prawne oraz inicjuje prace nad projektami.
04

Barometr                 Trendów

Monitoring polskich i światowych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju, inicjatyw podejmowanych w ramach ESG.
05

Akademia Rozwoju Kompetencji ESG

W ramach Akademii Rozwoju Kompetencji ESG organizujemy dla Członków Stowarzyszenia szkolenia, webinary i warsztaty z prawnikami, ekspertami.
06

Centrum Badań                      i Analiz

Cyklicznie opracowuje raporty i analizy na temat wdrażania ESG w polskich firmach. Bada, które z elementów ESG są najszybciej implementowane, dostarcza danych na temat rynku i całego obszaru ESG.
07

Centrum Wydarzeń Specjalnych

Polskie Stowarzyszenie Liderów ESG cyklicznie opracowuje raporty i analizy na temat wdrażania zasad ESG w polskich firmach i instytucjach.
08

Centrum Certyfikacji ESG

Polskie Stowarzyszenie ESG cyklicznie organizuje konferencje oraz wydarzenia specjalne poświęcone ESG.

01

Akademia Dobrych Praktyk ESG

W Akademii Dobrych Praktyk ESG śledzimy polskie i światowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju, wyszukujemy i promujemy najlepsze strategie i działania z obszaru ESG.
W ramach Akademii 6 razy w roku organizowane są kameralne, zamknięte spotkania członków PSE, w trakcie których Członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście dzielą się Dobrymi Praktykami w zakresie ESG. Podczas spotkań dyskutujemy na temat zagadnień związanych z wdrażaniem zasad ESG w Polsce w poszczególnych branżach, proponowane są rozwiązania i postulaty, które Stowarzyszenie będzie w imieniu członków przedstawiać instytucjom publicznym.

02

Laboratorium ESG

Laboratorium ESG wyszukuje, opisuje i promuje najlepsze narzędzia i technologie wspierające raportowanie i wdrażanie działań z zakresu ESG.
To jest miejsce, gdzie korporacje i duże organizacje spotykają się z dostawcami nowoczesnych technologii, start-upami, by wspólnie pracować nad rozwiązaniami dla budowy lepszego jutra.

03

Centrum Monitorowania Legislacji

Ośrodek Monitorowania i Opiniowania Legislacji ESG śledzi i opiniuje dla członków Stowarzyszenia zmiany prawne oraz inicjuje prace nad projektami
wspomagającymi implementację ESG w poszczególnych branżach.

04

Barometr Trendów

Monitoring polskich i światowych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju, inicjatyw podejmowanych w ramach ESG
najlepszych strategii, działań i wydarzeń z obszaru ESG.

05

Akademia Rozwoju Kompetencji ESG

W ramach Akademii Rozwoju Kompetencji ESG organizujemy dla Członków Stowarzyszenia szkolenia, webinary i warsztaty z prawnikami, ekspertami z dziedziny ESG, praktykami, przedstawicielami firm i start-upów dostarczających technologie i rozwiązania niezbędne do mierzenia wskaźników ESG oraz raportowania niefinansowego.
Zadaniem Akademii Dobrych Praktyk ESG jest dostarczenie Członkom Stowarzyszenia gotowych rozwiązań, wiedzy i know – how, które będą mogli wdrożyć w swoich organizacjach. W ramach Akademii prowadzimy:
 • szkolenia standardowe
 • szkolenia na żywo i online dedykowane: program w pełni dostosowany do potrzeb firmy
 • szkolenia online
 • webinary I Q&A

06

Centrum Badań i Analiz

Polskie Stowarzyszenie Liderów ESG cyklicznie opracowuje raporty i analizy na temat wdrażania zasad ESG w polskich firmach i instytucjach. Badamy, które z elementów ESG są najszybciej implementowane w polskich firmach, dostarczamy firmom danych na temat rynku i całego obszaru ESG.
Polskie Stowarzyszenie ESG opracowuje:
 • 1 x w miesiącu newsletter z danymi, informacjami bieżącymi na temat ESG.
 • 2 x w roku raporty merytoryczne dotyczące ESG.
 • Publikacje on-demand raportów merytorycznych wydawanych publicznie pod patronatem lub w kooperacji z PSE
 • Kompleksowe badania rynkowe: od zdefiniowania grup docelowych, opracowanie ankiet, realizację badań, analizę i prezentację wyników

07

Centrum Wydarzeń Specjalnych

Polskie Stowarzyszenie ESG cyklicznie organizuje konferencje oraz wydarzenia specjalne poświęcone ESG, w tym coroczne Spotkania Innowatorów ESG, Kongres Innowatorów ESG oraz Bal Innowatorów ESG.
 • Coroczne Spotkania Innowatorów ESG
 • 6 x w roku – Leadership Meeting w ramach Akademii Dobrych Praktyk ESG
 • Ogólnopolski Kongres Liderów ESG
 • Charytatywny Bal Innowatorów ESG

08

Centrum Certyfikacji
ESG

 • Zbiera i analizuje dane dotyczące wdrażania ESG w polskich firmach, organizacjach, samorządach, na ich podstawie publikuje rankingi dotyczące działań podejmowanych w ramach ESG.
 • Niezależna kapituła, powołana z przedstawicieli biznesu, nauki, organizacji pozarządowych przyznaje nagrody Innowatorów ESG firmom wykazujące pomysłowość, zaangażowanie, innowacyjność w tym obszarze.