POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Misja

Misja

Nasza misja

Misją Polskiego Stowarzyszenia ESG jest wspieranie firm, instytucji, organizacji i samorządów w dążeniu do budowania biznesów, organizacji i świata opartego o ideę zrównoważonego rozwoju, wypracowywanie standardów i Dobrych Praktyk w zakresie ESG, integrowanie, promowanie podmiotów wyróżniających się w działaniu zgodnie z zasadami ESG, edukacja, śledzenie innowacji i kreowanie trendów ESG w Polsce.
Edukacja

Stawiamy na wiedzę, merytoryczne analizy i raporty oraz sprawdzone publikacje w zakresie ESG. Współpracujemy z czołowymi ekspertami branżowymi, rozpoznawalnymi kancelariami prawnymi, zrzeszamy praktyków ESG, po to, by w jak najlepszym zakresie wesprzeć zieloną rewolucję.Integracja
Dbamy o networking wśród członków Stowarzyszenia, promujemy podmioty wyróżniające się w implementacji zasad ESG, wspieramy firmy, instytucje, organizacje i samorządy w dążeniu do budowania biznesów, organizacji i świata opartego o ideę zrównoważonego rozwoju.
Innowacja
Szukamy innowacji, doceniamy pracę i pomysły innowatorów, promujemy ciekawe rozwiązania i projekty, śledzimy działania innowacyjnych start-upów. W Radzie Innowatorów ESG dyskutujemy o najnowszych ideach, trendach oraz nowinkach rynkowych.