Have any Questions?
+ 1800 - 123 456 78
POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

01
02
Enviromental Social Gouvernance

Dlaczego ESG
jest takie istotne?

Wpływa na wartość

Według PwC: „Kwestie ESG wpływają na wyceny spółek na polskim rynku. Prawie 30 proc. badanych jest w stanie obniżyć wycenę lub zrezygnować z inwestycji, w sytuacji, kiedy ryzyka ESG są zbyt wysokie”. 

 

Umożliwia finansowanie

Firmy, które nie przyłożą odpowiedniej wagi do wdrażania ESG muszą się liczyć z utrudnionym i droższym dostępem do kapitału. 80 proc. banków uwzględnia strategie ESG w ofercie produktowej.                        

Ogranicza ryzyko

Właściwie zmapowanie dostawców pod kątem ESG zwiększa bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Za 60 proc. śladu węglowego odpowiadają dostawcy, dlatego to największe wyzwanie w realizacji strategii ESG.                                      

Pomaga utrzymać klientów

75 proc. Polaków oczekuje od koorporacji realnych działań w zakresie ekologii, poprawy składu i zdrowotnych aspektów produktów. Brak konkretnych rozwiązań w zakresie ESG oznacza wyższe ryzyko utraty klientów.

Ułatwia zatrudnienie

Luka pracownicza wynosi obecnie w Polsce ponad 1,5 mln osób. Młodzi ludzie nie chcą pracować dla firm, których kultura organizacyjna promuje niskie koszty, chciwość, nierówności pracownicze.

Wpływa na budżet

Pominięcie elementów ESG istotnie zwiększa ryzyko inwestycyjne.Dzięki ESG inwestorzy są w stanie przewidzieć, jakie mogą osiągnąć zyski i jakie ponieść straty, wspierając finansowo wybraną firmę.
100
firm

Tyle podmiotów w Polsce będzie zobowiązanych do raportowania ESG do 2026 r. według prawa unijnego. Zobacz, jak je wspieramy.

Polskie stowarzyszenie esg

Wdrażając idee ESG
podkreślasz zaangażowanie
w chęć dokonania zmian na lepsze w otaczającym nas świecie

Zostań liderem pozytywnej zmiany
Dołącz do nas

Polskie Stowarzyszenie
ESG - PSE

Największa w Polsce organizacja zrzeszająca liderów zrównoważonej transformacji. Zrzeszamy firmy, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wdrażają idee ESG.


Nasi Członkowie działają w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego, dbają o ład koroporacyjny i pracowników, są odpowiedziałne społecznie. Wspieramy ich w budowaniu zrównoważonej strategii, która przez najbliższe lata będzie definiować ich stosunek do rozwoju, biznesu, partnerów, środowiska, lokalnych społeczności, pracowników, polityki diversity & inclusion. Jest to ogromne wyzwanie, które wymaga połączenia celów biznesowych, oczekiwań inwestorów i partnerów rynkowych z ideami ESG.

Environmental Środowisko
Society Społeczeństwo
Corporate Governance Ład Korporacyjny
0 %
Młodych milionerów inwestuje
w oparciu o czynniki społeczne
0 bln USD
taką wartość przekroczą
aktywa ESG do 2025 r.
0 %
tworzy już oferty produktowe
w oparciu o ESG
Struktura

Jak działamy?

01

Akademia Dobrych Praktyk ESG

Cykl spotkań w gronie Członków PSE, w trakcie których przedstawiciele fiirm dzielą się Dobrymi Praktykami w zakresie ESG, wypracowują rozwiązania dotyczące wdrażania i raportowania ESG.
02

Laboratorium                  ESG

Wyszukuje, opisuje i promuje najlepsze narzędzia i technologie wspierające raportowanie i wdrażanie działań ESG. Jest hubem łączącym członków PSE z dostawcami rozwiązań technologicznych.
03

Centrum Monitorowania Legislacji

Śledzi i opiniuje dla członków Stowarzyszenia zmiany prawne oraz inicjuje prace nad projektami legislacyjnymi wspomagającymi implementację ESG w poszczególnych branżach.
04

Barometr                 Trendów

Śledzi polskie i światowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dostarcza Członkom informacji na temat inicjatyw podejmowanych w ramach ESG, najlepszych strategii i działań z obszaru ESG.
05

Akademia Rozwoju Kompetencji ESG

Organizuje dla Członków szkolenia, webinary, warsztaty merytoryczne z prawnikami, ekspertami z dziedziny ESG, praktykami, przedstawicielami firm i start’upów dostarczających technologie.
06

Centrum Badań                      i Analiz

Cyklicznie opracowuje raporty i analizy na temat wdrażania ESG w polskich firmach. Bada, które z elementów ESG są najszybciej implementowane, dostarcza danych na temat rynku i całego obszaru ESG.
07

Centrum Wydarzeń Specjalnych

Cyklicznie organizuje dla Członków Stowarzyszenia konferencje, kongresy i wydarzenia specjalne, w tym Spotkania Innowatorów ESG, Kongres Innowatorów ESG, Bal Charytatywny Innowatorów ESG.
08

Centrum Certyfikacji ESG

Przyznaje certyfikaty Innowatorów ESG firmom, organizacjom, instytucjom publicznym, placówkom medycznym, które aktywnie wdrażają zasady zrównoważonego rozwoju, są prekursorami ESG w Polsce.
raport specjalny

Raport
Szanse i ryzyka ESG

Raport: Szanse i ryzyka ESG

We współpracy z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS oraz firmą badawczą Quality Watch oraz partnerami PAIH, Siecią Badawczą Łukasiewicz, Polsko – Niemiecką Izbą Przemysłowo – Handlową,  Francusko – Polską Izbą Gospodarczą, Federacją Przedsiębiorców Polskich przebadamy 170 korporacji i firm z sektora MŚP.

Raport będzie składał się z 4 części: badanie ankietowe 150 firm z sektora MŚP, badanie jakościowe w kilkunastu dużych korporacjach, wnioski eksperckie oraz sekcja case study: Dobre Praktyki ESG. 170 polskich dużych firm i korporacji zapytamy o świadomość ESG, o to, z jakimi problemami się spotkały, jakich rozwiązań najbardziej im brakowało oraz jakie koszty będą poniosły w związku z wprowadzeniem zasad ESG w swoich organizacjach.

Korzyści
Umieszczenie logotypu członka wspierającego na stronie PSE oraz prawo do korzystania z logotypu PSE w materiałach informacyjno-promocyjnych członka wspierającego
Dostęp do monitoringu legislacji realizowany przez Ośrodek Monitorowania i Opiniowania Legislacji. Dostęp do opinii i analiz prawnych dotyczących skutków ESG.

Dostęp do monitoringu rynkowego realizowanego przez PSE oraz raportów i analiz realizowanych przez Akademię Badań i Analiz Rynkowych przy PSE.                  

Comiesięczny newsletter z podsumowaniem zmian legislacyjnych i monitoringiem rynku pod kątem ESG

 

Miejsce w Radzie Innowatorów ESG dla jednego przedstawiciela Członka           

                                                             

Bezpłatny dostęp do części szkoleń, webinarów i warsztatów organizowanych w ramach Akademii Rozwoju Kompetencji ESG

Członkostwo w Akademii Dobrych Praktyk ESG                  

 

Uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Innowatorów ESG

 

Zostań Członkiem Polskiego Stowarzyszenia ESG. Dołącz do grona organizacji, które działają w duchu zrównoważonego rozwoju. Zobacz jakie korzyści daje członkostwo w Stowarzyszeniu.

Partners

Dołącz do nas podczas

FORUM INNOWATORÓW ESG 2024

newsy

Najnowsze newsy ze świata ESG

PSE-EKG

Polskie Stowarzyszenie ESG na EKG 2024

Zakończyliśmy Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Za nami 3 dni pełne
Czytaj więcej
PSE-grafika-raport

Biznes o ESG: nowe szanse i wyzwania oraz stare obawy

Rośnie świadomość firm w temacie ESG, także w kontekście korzyści płynąc
Czytaj więcej
Członkowie

Dołącz do Stowarzyszenia

Zostań liderem pozytywnej zmiany

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie ESG

Adres

Czerska 8/10
00-732 Warszawa

Dane

KRS: 0000976358
NIP: 7011093859
REGON: 522372996

DANE KONTAKTOWE

biuro@stowarzyszenieesg.pl
+48 691 099 724
+48 663 751 444