POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

Improve Managerial Skills(1)

Raport ESG “Szanse i Ryzyka”. Czy polskie firmy są gotowe na ESG?

Już 6 grudnia w CIC Warsaw spotkają się przedstawiciele korporacji, spółek giełdowych, instytucji publicznych oraz organizacji, którym bliskie są idee zrównoważonej transformacji i ESG. Wtedy też odbędzie się premiera raportu, na który składają się wyniki ankiet oraz pogłębionych wywiadów przeprowadzonych wśród 170 podmiotów, międzynarodowych korporacji i firm z sektora MŚP. Badanie przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem ESG zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS oraz firma badawcza Quality Watch.

To już druga odsłona ogólnopolskiego raportu ESG przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG. Wzorem roku ubiegłego, naszym celem jest sprawdzenie poziomu świadomości kwestii ESG w organizacjach działających na polskim rynku. Raport przyniesie fascynujący wgląd w sam środek prac nad wprowadzeniem do firm raportowania ESG i otworzy oczy na zupełnie nowe pola szans i ryzyk, które stoją przed organizacjami

„Trudno dziś mówić o wyborze między ekonomicznym wzrostem a zrównoważonym rozwojem. Co więcej, zrównoważony rozwój ma realny wpływ na biznes, a raportowanie ESG może przynieść firmom wymierne korzyści. Decydując się na stworzenie II edycji ogólnopolskiego Raportu ESG, chcieliśmy dowiedzieć się, jak na kwestie związane z ESG zapatrują się polskie firmy i jak przygotowują się do tego, co nieuniknione” – powiedziała Joanna Dargiewicz – Rożek, członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia ESG.

Badacze Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadzą 13 pogłębionych wywiadów z firmami doświadczonymi już w zmaganiach z ESG. W tegorocznej edycji badania będziemy pytać m.in. o miejsce ESG w strukturze organizacji, o to jak przebiega współpraca z doradcami i audytorami, o gotowość do raportowania zgodnie z nowymi regulacjami. Pogłębione wywiady złożą się na mapę szans i ryzyk – największych wyzwań, przed jakimi stoją dziś organizacje, które będą raportować i wyznaczać kierunek działań dla innych firm w przyszłości.

„Proces adaptacji do zmiany wynikającej z ESG nie ma i nie będzie miał jednego scenariusza. Po raz kolejny chcemy sprawdzić jak wygląda świadomość w zakresie raportowania ESG zarówno wśród największych rynkowych graczy, jak i przedstawicieli mniejszych firm – tych zatrudniających do 500 osób. ESG przynosi trwałą zmianę warunków gry rynkowej, jest jedną z najtrudniejszych transformacji, która czeka nas wszyskich. Dlatego tak ważne jest wskazanie momentu gdzie znajdujemy się obecnie.” – powiedziała Marta Biernacka – Miernik, członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia ESG

Drugim obszarem badań są przedsiębiorstwa sektora MSP (Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), obejmujące te do 500 zatrudnionych pracowników. To grupa firm, która nie będzie objęta bezpośrednio obowiązkiem raportowania, natomiast stanowi istotny skład łańcucha wartości dużych organizacji i korporacji, które raportować będą. Zamierzamy dowiedzieć się jak zmieniła się świadomość MSP w kwestii znajomości pojęcia ESG, jakie są bariery we wdrażaniu ESG oraz jakie niesie to ze sobą koszty.

Premiera Ogólnopolskiego Raportu ESG „Szanse i ryzyka” odbędzie się 6 grudnia 2023 r. podczas Konferencji FORUM INNOWATORÓW ESG. Zaplanowaliśmy prezentację najważniejszych danych oraz panel dyskusyjny, w trakcie którego omówimy najważniejsze wyzwania, szanse i ryzyka związane z obszarzem ESG w organizacjach. II edycja FORUM INNOWATORÓW ESG zgromadzi przedstawicieli różnych branż, liderów biznesu, przedsiębiorców, naukowców oraz aktywistów społecznych, którzy chcą wspólnie pracować nad lepszą przyszłością. To okazja, aby wymieniać się poglądami, nawiązywać współpracę i inspirować innych do działań proekologicznych i społecznie odpowiedzialnych.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *