Trzeci raport IFAC oraz AICPA & CIMA analizuje trendy i postęp w obszarze zrównowa­żo­nego rozwoju na przestrzeni trzech lat.