POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

PREZENTACJA WYNIKÓW - Raport

ESG to przyszłość – Prezentacja wyników II edycji Raportu ESG “Szanse i Ryzyka” podczas Gali Innowatorów ESG 2023

Blisko połowa polskich firm uważa, że ESG będzie się rozwijać, a zrównoważona transformacja w znaczący sposób wpłynie na gospodarkę. Takie wnioski płyną z II Ogólnopolskiego Raportu „Szanse i ryzyka ESG” zaprezentowanego podczas Forum Innowatorów ESG 2023.

Prezentacja II edycji Ogólnopolskiego Raportu ESG “Szanse i ryzyka” podczas Gali Innowatorów ESG 2023.

Świadomość ESG w polskich firmach znacząco wzrosła – z 46 do 70 proc. rok do roku. Połowa firm posiada strategię ESG i co ciekawe aż 66 proc. przyjęło ją z własnej woli i przekonania, że ESG to szansa na rozwój. Duża część firm, bo aż 40 proc. deklaruje chęć zmian, aby pozostać w łańcuchach dostaw swoich kontrahentów i zwiększyć swoją konkurencyjność. Wnioski, jakie płyną z naszego badania napawają optymizmem i pokazują, że polskie duże i małe firmy dojrzały do tego, aby potraktować ESG poważnie – powiedziała Marta Biernacka – Miernik, członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia ESG.

Oczywiście część przedsiębiorców nadal postrzega ESG przede wszystkim jako koszt, dodatkowe obciążenie i liczy nakłady jakie będzie musiało ponieść, aby dostosować się do nowej rzeczywistości.

Zdaniem firm mogą one wynieść nawet do 15 proc. rocznych przychodów. To koszty inwestycji w innowacyjne rozwiązania, nowoczesne linie technologiczne, mapowanie i monitorowanie łańcuchów dostaw, zewnętrzych doradców, stworzenie i rozbudowanie zespołów ds. ESG czy edukację i szkolenia pracowników – podkreśliła Joanna Dargiewicz – Rożek, członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia ESG.

Coraz więcej organizacji uważa jednak, że wysiłek i wydatki zaowocują w przyszłości sporymi oszczędnościami, dostępem do lepszego finansowania, czy sprawniejszym zarządzaniem.

Zdaniem Piotra Szawca, dyrektora zarządzającego firmy Quality Watch, temat ESG jest coraz lepiej rozumiany przez firmy, a samo ESG stało się ważnym elementem ekosystemu gospodarczego.

Dla polskich firm być może jednym z najważniejszych wniosków z badania jest to, że choć raportować ESG w pierwszych latach będzie musiało około 4000 największych spółek, to obowiązek zbierania danych i wdrażania zmian związanych z ESG będzie także spoczywał na małych i średnich firmach. Te są bowiem w łańcuchach dostaw dużych organizacji. Według szacunków KIG będzie to dotyczyło blisko 100 tyś. firm z sektora MSP. Na pewno mogą się tego spodziewać eksporterzy, którzy zaopatrują rynek niemiecki. Niemieccy przedsiębiorcy z racji na krajowe ustawodawstwo, ale też największą w Unii Europejskiej dojrzałość ESG, mają wyśrubowane wymagania. W Niemczech aż 90 proc. firm aktywnie wdraża zasady ESG.

Część polskich przedsiębiorstw skłonią do zbierania danych i wdrażania zmian instytucje finansowe, które będą traktować to jako warunek konieczny do uzyskania finansowania – stwierdził Piotr Szawiec.

33 proc. ankietowanych przyznaje, że temat ESG już pojawia się przy składaniu wniosków o granty unijne, 31 proc. firm spotkało się z takimi oczekiwaniami ze strony inwestorów, a jedna piąta – spodziewa się tego w procesach przetargowych.

Nowe postawy wśród badanych dostrzegł Marcin Duma, prezes zarządu firmy IBRiS, który zauważył, że dla wielu rozmówców ESG to już nie jedynie kolejne zadanie do zrobienia. – Nasi rozmówcy wyraźnie chcieli się zaangażować, aby ESG miało wpływ na realną poprawę funkcjonowania ich firm. Ta postawa kiełkowała już rok temu, ale dziś ładnie rozkwitła, co widzimy w wynikach badań – komentował Duma.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *