POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

PSE-CIMA-cover

Raportowanie i weryfikacja informacji dot. zrównoważonego rozwoju w największych firmach na świecie na ścieżce dalszego rozwoju

Nowe badanie IFAC oraz AICPA & CIMA identyfikuje globalne trendy i analizuje postęp w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju oraz związanej z nim atestacji na przestrzeni czterech lat.

Jak wynika ze zaktualizowanego raportu przygotowanego przez AICPA & CIMA (które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants) oraz Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC), największe firmy na świecie dostarczają więcej szczegółów i publikują obszerniejsze raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, a także w większym stopniu poddają je niezależnej weryfikacji. Globalne badanie porównawcze, które teraz obejmuje także dane za 2022 rok, wskazuje jednak, że wykorzystanie różnych standardów i ram sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w dalszym ciągu utrudnia inwestorom, kredytodawcom i innym interesariuszom znalezienie spójnych i porównywalnych informacji.

Choć widoczny jest postęp, to badanie The State of Play: Sustainability Disclosure and Assurance 2019-2022, Trends and Analysis zwraca uwagę na konieczność zwrócenia się przez przedsiębiorstwa na świecie w kierunku bardziej uniwersalnego systemu wymogów z zakresu ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju jak standardy Międzynarodowej Rady ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) opublikowane w ubiegłym roku.

Kluczowe wnioski płynące z badania:

  • Niemal wszystkie analizowane firmy (98%) ujawniają pewne informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju. Oznacza to 7-procentowy wzrost w porównaniu z 2019 r., kiedy IFAC wraz z AICPA & CIMA rozpoczęły badania w tym zakresie.
  • W ciągu ostatnich trzech lat wykorzystanie osobnych raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju spadło o 27 punktów procentowych. W 2022 r. tylko 30% firm opublikowało je osobno, co świadczy o rosnącej skali ujawnień tego typu informacji w ramach rocznych lub zintegrowanych raportów firm.
  • 69% przedsiębiorstw uzyskało atestację przynajmniej niektórych z ujawnianych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, co oznacza wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem i o 18 punktów procentowych w stosunku do 2019 r. Zakres weryfikacji również się rozszerzył, choć wciąż pozostaje dość ograniczony.
  • Audytorzy wykonali 58% zleceń atestacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem w 2022 r. (w porównaniu do konsultantów i innych dostawców tego typu usług), co stanowi wzrost o 1 punkt procentowy rok do roku.

W wymiarze globalnym obserwujemy stały wzrost poziomu raportowania, zakresu ujawnianych informacji i skali przeprowadzanych weryfikacji danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, ale jeszcze więcej firm powinno wykonać kolejny krok, by otrzymać atestację, dzięki której ich sprawozdawczość będzie budzić pełne zaufaniezauważa Jakub Bejnarowicz, Dyrektor Regionalny na Europę, AICPA & CIMA.Niezwykle istotną rolę odgrywa w tym zakresie profesja księgowo-finansowa. Audytorzy mają holistyczny pogląd na profil ryzyka, strukturę i procesy w firmach. Posiadają też niekwestionowane kompetencje, są zdolni do profesjonalnego osądu oraz działają w ramach solidnego systemu etycznego, w którego centrum znajduje się ochrona interesu publicznego. Powinni być oczywistym wyborem, jeśli chodzi o umacnianie globalnego zaufania do danych dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Inne wnioski płynące z badania IFAC i AICPA & CIMA dotyczą m.in. najpopularniejszych standardów i ram sprawozdawczości wykorzystywanych przy raportowaniu informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju czy jurysdykcji o najwyższych wskaźnikach atestacji tych informacji. Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Metodologia

IFAC oraz AICPA & CIMA nawiązały współpracę, aby zbadać na skalę globalną praktyki dotyczące raportowania i atestacji w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez analizę raportów zawierających informacje ESG opublikowanych w 22 jurysdykcjach. Dokonano przeglądu danych z około 1400 firm – po 100 z sześciu największych gospodarek świata i po 50 z pozostałych 16 jurysdykcji. Tegoroczny raport obejmuje dane z lat 2019-2022. Pełna metodologia wyjaśniona jest w dokumencie.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *