POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

IV spotkanie Rady Innowatorów ESG(1)

Dane i oceny ESG

Angażowanie się w relacje biznesowe z firmami o etycznym podejściu stanowi obecnie jedno z priorytetowych działań korporacji. Ma to na celu lepsze ograniczenie ryzyka, zwiększenie odporności i poprawę wyników biznesowych. Jak sprawdzić potencjalnego kontrahenta pod kątem ryzyk ESG?

Z pomocą przychodzą ratingi i rankingi prezentujące dane ESG – na IV spotkaniu Rady Innowatorów ESG działającej przy Polskim Stowarzyszeniu ESG przyjrzeliśmy się rankingom. Jak powstają, jakie dane ujawniają firmy i co najważniejsze – co my możemy zrobić jako organizacja, żeby dobrze wypadać w tych podsumowaniach.

Rating, a ranking

Ranking ESG i rating ESG to dwa różne podejścia do oceny i klasyfikacji firm pod kątem kwestii związanych z zrównoważonym rozwojem. Ogólnie rzecz biorąc, rankingi ESG zapewniają ogólny obraz, pozwalając na porównanie firm względem siebie, podczas gdy ratingi ESG dostarczają bardziej szczegółowych i określonych informacji, pomagając dokładniej ocenić, na ile firma spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju. Obie te metody mogą być użyteczne w zależności od celów oceny ESG i potrzeb użytkowników.

Rating ESG przyznaje określone oceny firmom na podstawie ich wydajności w obszarze ESG, jest bardziej szczegółowy i konkretny niż ranking oraz odzwierciedla na ile firma spełnia kryteria związane z ESG. Rankingi porównują firmy pod względem wydajności w obszarze ESG i umieszczają je w określonej kolejności, dostarczając ogólnego obrazu, które firmy są bardziej zaawansowane pod względem zrównoważonego rozwoju i jakie są ich pozycje względem konkurencji.

Spotkanie Rady Innowatorów ESG poświęciliśmy właśnie rankingom, a w roli ekspertów gościliśmy przedstawicieli firmy Dun&Bradstreet, która dysponuje narzędziem D&B ESG Intelligence pozwalającym na wykorzystanie danych ESG do zarządzania ryzykiem i śledzenia łańcucha dostaw.

Wszystkie dane mają znaczenie

„Rankingi ESG to jedna z form oceny partnera biznesowego. Obecnie firmy i korporacje zdecydowanie preferują angażować się w relacje biznesowe z firmami o etycznym podejściu” – rozpoczął spotkanie Andrzej Osiński, Prezes Zarządu Dun&Bradstreet. „W Dun&Bradstreet globalnie zajmujemy się zbieraniem i zarządzaniem danymi. W pierwszej kolejności świadczymy usługi zarządzania informacją w kierunku oceny ryzyka kredytowego, obszarem regulacyjnym, obecnie rozwijamy biznes również w kierunku analizy danych obszaru ESG”.

Firma przetwarza dane na podstawie publicznie dostępnych rejestrów (KRS, GUS, CEiDG oraz wielu rejestrów pośrednich) oraz te zebrane z agencji regulacyjnych, mediów informacyjnych, czy też dokumentów finansowych. Źródło danych stanowią również informacje własne – te zawarte na stronie internetowej, w sprawozdaniach, czy w raportach zrównoważonego rozwoju (w przyszłości w raportach ESG). Wszystkie rekordy są zbierane, weryfikowane i przyporządkowane do właściwego parametru. Co otrzymujemy? Skondensowany set informacyjny pozwalający firmom podejmować wewnętrzne decyzje o współpracy bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów.

Eksperci podkreślają również, że z każdym rokiem liczba źródeł danych się zmienia i jest to proces dynamiczny – jest ich coraz więcej. Do przetworzenia takiej ilości informacji są niezbędne oczywiście odpowiednie algorytmy. Tak samo, jeśli chodzi o metodologię – jest dostosowana do zmieniających się danych i odpowiada na aktualne kryteria istotności. Może to spowodować sytuację, że wraz z napływem nowych informacji firma, która do tej pory była oceniania pozytywnie w rankingu ESG straci pozycję i może być oceniona jako potencjalnie ryzykowna przez nowych kontrahentów.

Szanse i zagrożenia

Czy jest możliwość manipulowania rankingami? – takie pytanie oczywiście padło podczas spotkania. Nie da się tego zrobić. Oszustwa w tym zakresie wychodzą dość szybko, a dane zostają w systemach. Również luki informacyjne w danych firmy mogą zwrócić uwagę na podmiot. Tu rozwiązaniem jest skorzystanie z narzędzia i przeprowadzenie self-audytu. Na podstawie dostępnego kwestionariusza, który wysyłany jest do firm, eksperci wyjaśniają na jakie miary należy zwrócić uwagę u siebie, albo jakiej dokumentacji brakuje, aby móc być ocenionym kompletnie.

Irena Sajnacka, Senior Business Solutions Consultant Dun&Bradstreet dodała, że firma ma dostęp do danych z całego świata, również do odpowiedników polskich rejestrów oraz do informacji medialnej sprawdzanej przez niezależnych weryfikatorów „Dostarczone dane są weryfikowane w kilku źródłach. Negatywna prasa, czyli tzw. ‚adverse media’ bardzo liczą się w kwestiach weryfikacji etyki i moralności podmiotu. Pod uwagę brane są również listy sankcyjne, PEPy – tego nie da się zakłamać.” – podkreśla ekspertka.

Podsumowując, coraz częściej firmy, patrząc na kwestie inwestycyjne, będą musiały wkalkulowywać ryzyko związane z ESG. Dużo firm nie ma jeszcze też świadomości, że brak weryfikacji własnych dostawców sprawi duże problemy w dalszym toku działalności. Zakup danych od firm takich jak Dun & Bradstreet zmniejsza ryzyko fraudów ESG, a także zwiększa świadomość, choćby zarządów. W Polsce największym wyzwaniem jest nieświadomość rynku, że takie dane są dostępne, są zbierane i weryfikowane.

Dziękujemy ekspertom Dun&Brandstreet – Andrzejowi Osińskiemu oraz Irenie Sajnackiej za przygotowanie prezentacji i podzielenie się wiedzą z uczestnikami spotkania. Dziękujemy również Borysowi D. Sawickiemu z Kancelarii SK&S za przygotowanie prezentacji w obszarze ESRSów.

Dziękujemy za obecność na spotkaniu: Wojciech Świątek (Schneider Electric), Joanna Ciura (DEKRA), Piotr Placha (PAIH), Magdalena Cumanis, Dariusz Prymon, Katarzyna Waksmundzka (IPS), Ewa Kosmala (Selena FM), Joanna Molik, Maria Krawczyńska – Kaczmarek, Dominika Bagińska – Chyłek (Łukasiewicz – ORGMASZ), Anna Wojciechowska (ROBYG), Joanna Maras, Michał Wróblewski (Santander Bank Polska), Klara Zamłyńska – Turek (ERBUD), Adam Ślusarz, Ilona Wojdyła (KAPE), Agata Zieleniak, Edyta Bartoszek (Energy Solution), Katarzyna Heydel, Tomasz Niepytalski, Zuzanna Jechorek, Maciej Wardejn (DUON), Krzysztof Kowalczyk, Dawid Frik (Impel), Marta Pawlikowska (ESCOLight), Barbara Kokoszka-Bugla (Śnieżka), Adrian Furman (Fundacja Biznes Bez Barier)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *