POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

Wpis na blog - AICPA

AICPA & CIMA aktualizują Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej w odpowiedzi na cyfrową rewolucję i ESG

Global Management Accounting Principles (GMAP) to podstawowy dokument AICPA & CIMA nakreślający fundamentalne zasady profesji.

Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, opublikowało zaktualizowane Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej (ang. Global Management Accounting Principles, GMAP). GMAP to zestaw dobrych praktyk, który każdy specjalista ds. rachunkowości zarządczej może zastosować jako przewodnik, gdy zetknie się z wyzwaniami biznesowymi. Pomoże im współpracować z osobami decyzyjnymi w firmie, aby wspierać tworzenie wartości w ramach modelu biznesowego organizacji.

Świat biznesu przechodzi okres dynamicznej transformacji. Praktyka zawodowa, modele biznesowe i oczekiwania klientów radykalnie ewoluowały w ostatnich latach, a postęp technologiczny otwiera nowe możliwości przed zespołami finansowymi. W rezultacie rola działu finansowego szybko się zmienia. Odgrywa on teraz rolę kluczowego partnera biznesowego poprzez wdrażanie analitycznego i zarządczego rygoru w nowych obszarach, takich jak sztuczna inteligencja, automatyzacja oraz praktyki związane z ESG.

Zaktualizowane zasady, poparte ponad dziesięcioletnią analizą profesji, odzwierciedlają tę nową rzeczywistość. Stanowią przewodnik dla specjalistów ds. rachunkowości zarządczej, którzy pomagają ukierunkować biznes w taki sposób, by stał się bardziej elastyczny i zdolny do adaptacji. Kładą też większy nacisk na niefinansowe aspekty rachunkowości zarządczej, takie jak dane dotyczące zrównoważonego rozwoju i wspierają stosowanie technik rachunkowości zarządczej do podejmowania decyzji obejmujących wiele kapitałów, na przykład kapitał ludzki i naturalny.

„W postpandemicznym świecie obserwujemy zwiększoną złożoność w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Oznacza to, że organizacje potrzebują większego wsparcia, aby móc tworzyć wartość w krótkim, średnim i długim okresie” – wyjaśnia Ash Noah CPA, CGMA, FCMA, VP & Managing Director Learning Education & Development, AICPA & CIMA. „Nowe Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej określają najlepsze praktyki i zapewniają ramy ukierunkowujące organizacje na osiąganie trwałego sukcesu. Zastosowanie ich w praktyce rachunkowości zarządczej pomoże firmom w podejmowaniu dobrych decyzji strategicznych, zarządczych i operacyjnych. Zasady dotyczą takich obszarów jak sztuczna inteligencja i wpływ na środowisko, a także tradycyjnych dyscyplin finansowych. Umożliwią specjalistom ds. rachunkowości zarządczej zdobycie uznania we własnych organizacjach i pozycjonują rachunkowość zarządczą jako funkcję aktywnie zaangażowaną we współtworzenie wartości”.

Szeroko zakrojone badania, w których AICPA & CIMA przyjrzały się każdemu aspektowi rachunkowości zarząd­czej, stworzyły cenną bazę aktualnej wiedzy, która stanowi podwaliny nowych GMAP. Na tej podstawie opracowano nowe narzędzia, dające lepszy wgląd w podejmowanie decyzji i przebieg procesów. Obejmują one zaktualizowaną wersję AICPA & CIMA Strategic Scorecard, którą opracowano z myślą o uwzględnieniu strategicznego i wydajnościowego wymiaru zarządzania przedsiębiorstwem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *