POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

PSE-monitoring-ESRS

Mamy projekt rozporządzenia delegowanego Komisji z unijnymi standardami. Nie obeszło się  bez krytyki

W piątek 9 czerwca Komisja Europejska na swojej stronie [1] opublikowała projekt aktu delegowanego z pierwszym zestawem unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS).

EFRAG przedstawił Komisji zrewidowaną po konsultacjach społecznych wersję standardów w listopadzie 2022 roku. Od tamtej chwili czekaliśmy na ich opublikowanie przez Komisję – zwłaszcza że dyrektywa CSRD wyznaczyła 30 czerwca 2023 roku jako datę, do której Komisja powinna je przyjąć. W tym czasie Komisja przeprowadziła dodatkowe konsultacje (np. z grupą ekspertów z państw członkowskich ds. zrównoważonego finansowania, ESMA, EBA czy EIOPA – zgodnie z art. 49 ust. 3b Dyrektywy o rachunkowości), z których wyniknęła potrzeba wprowadzenia jeszcze kilku modyfikacji.

Dotyczą one:

  • poddania badaniu istotności wszystkich ujawnień poza ESRS 2 General disclosures,
  • dodania kolejnych okresów przejściowych,
  • konwersji części ujawnień obligatoryjnych na dobrowolne,
  • wprowadzenia większej elastyczności,
  • spójności z innymi aktami prawnymi,
  • wzmocnieniu interoperacyjności z innymi globalnymi inicjatywami w zakresie standardów raportowania oraz
  • kwestii redakcyjnych i prezentacyjnych.

Zmiany wprowadzone przez Komisję spotkały się niemal od razu z krytyką. Eurosif [2] wezwał Komisję do powrotu do ambitnych założeń ESRS, które zaproponował w listopadzie 2022 roku EFRAG. Według Eurosifu tak znaczne rozszerzenie badania istotności oraz zwiększanie liczby dobrowolnych ujawnień może skutkować osłabieniem skuteczności dyrektywy CSRD oraz pozbawić rynek finansowy dostępu do informacji, których potrzebuje, żeby spełnić własne wymogi regulacyjne (np. z rozporządzenia SFDR).

Akt delegowany zawiera pierwszy zestaw standardów, który swoim zakresem obejmuje wszystkie podmioty zobowiązane do raportowania ESG na podstawie dyrektywy CSRD (tzw. sector-agnostic). Standardy przekrojowe (ESRS 1 General requirements oraz ESRS 2 General disclosures) oraz dotyczące kwestii ESG (ESRS E1-E5, ESRS S1-S4 oraz ESRS G1) znajdują się w załączniku I do projektu rozporządzenia delegowanego Komisji. Z kolei załącznik II zawiera listę akronimów i definicji pojęć, które mogą być przydatne w poruszaniu się po standardach i sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. W przyszłości Komisja wyda kolejne akty delegowane ze standardami branżowymi (sector-specific), dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek spoza Unii Europejskiej.

Konsultacje nad rozporządzeniem delegowanym Komisji mają trwać 4 tygodnie i zakończą się 7 lipca 2023 roku.


[1] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13765-European-sustainability-report%20ing-standards-first-set_en

[2] European Sustainable Investment Forum, https://www.eurosif.org/press-room/eurosif-calls-for-ambitious-eu-sustainability-reporting-standards-esrs/

AUTOR: Maria Papis, Kancelaria DZP

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *