POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

PSE-UE

Dyrektywa CSRD już weszła w życie

Koniec z przesuwaniem terminów. Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2022 r., a 5 stycznia 2023 r. weszła w życie.

Dyrektywa znacząco rozszerza dotychczasowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców w obszarze niefinansowym (zrównoważonego rozwoju). Obowiązek raportowania niefinansowego zgodnie z nowymi europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS)  zacznie obowiązywać pierwsze podmioty już za rok obrotowy 2024. W kolejnych latach zadanie to rozciągnie się na wszystkie duże jednostki (2025), a także małe i średnie spółki giełdowe (2026). Przedsiębiorców czeka także publikacja sprawozdań w odrębnej sekcji sprawozdania z działalności w jednolitym formacie elektronicznym oraz atestacja sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Państwa członkowskie mają czas na implementowanie przepisów do 6 lipca 2024 r., ale to nie oznacza, że przedsiębiorcy mogą do tej pory jedynie biernie się przyglądać. Trwają prace nad ESRS, które mają zostać przyjęte w czerwcu 2023 r. przez Komisję Europejską w formie rozporządzeń. Standardy, w przeciwieństwie do przepisów dyrektywy, będą stosowane przez przedsiębiorców bezpośrednio. Oznacza to, że powinni oni bacznie się przyglądać projektom publikowanym przez EFRAG i już w tym momencie przygotowywać się do raportowania zgodnie z nimi.

AUTOR:

Maria Papis, Kancelaria DZP

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *