Raport – Koszty i Wyzwania ESG We współpracy z PAIH, Siecią Badawczą Łukasiewicz, Polsko – Niemiecką Izbą Przemysłowo – Handlową, Brytyjsko-Polską Izbą Handlową, Francusko-Polską Izbą Gospodarczą, Federacją Przedsiębiorców Polskich, Fundacją Biznes bez Barier, Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS oraz firmą…