POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

PSE-EFRAG-DZP

EFRAG wydał serię filmów edukacyjnych na temat pierwszego pakietu ESRS

Na polecenie Komisji Europejskiej EFRAG[1] zajmuje się przygotowaniem projektów ESRS[2] (europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju). Pod koniec 2022 roku, po przeprowadzeniu publicznych konsultacji, zespół roboczy pracujący nad standardami wydał ich ostateczną wersję, która została przedstawiona Komisji i czeka na jej opublikowanie w formie aktów delegowanych do dyrektywy CSRD[3]. Z projektami ESRS mogliśmy się już zapoznać na stronie EFRAG w języku angielskim.

Żeby ułatwić poruszanie się po standardach i ich zrozumienie, EFRAG wydał dodatkowo na początku marca serię 20 filmów, w których eksperci zespołu roboczego omawiają opublikowane dokumenty. Seria dzieli się na tzw. „glimpses”, które pozwalają zrozumieć założenia standardów (ich krótki przegląd) oraz dostarczające więcej szczegółów „sesje edukacyjne”. Eksperci omawiają w nich dokumenty wprowadzające do raportowania (general requirements i general disclosures) oraz standardy w trzech obszarach: środowiskowym (ESRS E1-E5), społecznym (ESRS S1-S4) i zarządczym (ESRS G1).

Nagrania oraz prezentacje wyświetlane podczas nagrań są dostępne na stronie EFRAGu . Zachęcamy do ich obejrzenia w celu lepszego poznania wytycznych, zgodnie z którymi pierwsi przedsiębiorcy będą sporządzać sprawozdania niefinansowe już za 2024 rok.

Nagrania można znaleźć pod LINKIEM.


[1] Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej, ang. European Financial Reporting Advisory Group

[2] Ang. European Sustainability Reporting Standards

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, ang. Corporate Sustainability Reporting Directive

AUTOR:

Maria Papis, Kancelaria DZP

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *