POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

PSE - DZP + ESG

DZP w gronie członków Polskiego Stowarzyszenia ESG

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka dołączyła do grona członków Polskiego Stowarzyszenia ESG, największej w Polsce organizacji zrzeszającej liderów zrównoważonego rozwoju.

DZP zadeklarowało współpracę ze Stowarzyszeniem w zakresie tworzenia i promowania najwyższych standardów ESG, informowania o zmianach legislacyjnych w tym zakresie oraz analizowania możliwych do podjęcia inicjatyw służących zrównoważonemu rozwojowi. To kolejny ruch ze strony kancelarii potwierdzający gotowość do dialogu i działań na rzecz budowania odpowiedzialnego środowiska biznesowego.

Kancelaria DZP jest największą niezależną polską kancelarią prawniczą. Tworzy ją zespół blisko 200 ekspertów, doradzających w ramach 9 praktyk i ponad 40 specjalizacji. Przez 30 lat dotychczasowej działalności DZP zbudowała rozległą sieć powiązań oraz relacji z kancelariami zagranicznymi i firmami doradczymi działającymi w ponad 90 krajach. Eksperci kancelarii są regularnie nagradzani i rekomendowani w opiniotwórczych rankingach branżowych.

DZP swoje funkcjonowanie na rynku opiera jednak nie tylko na sprawnym prowadzeniu działań biznesowych, ale również na regularnej współpracy i wsparciu fundacji, organizacji czy lokalnych społeczności. To między innymi poprzez społeczną odpowiedzialność rozumianą jako wkład w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, kancelaria chce realizować w praktyce swoją wieloletnią dewizę – „więcej niż prawo”. DZP jako pierwsza kancelaria podpisała także deklarację współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w ramach Inicjatywy ESG, której celem jest zrzeszanie podmiotów, dla których ESG jest jednym z kluczowych elementów prowadzenia biznesu. Jest także sygnatariuszem Karty Różnorodności – projektu zainicjowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego celem jest upowszechnienie zasady równego traktowania, inkluzywności i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Ogromnie cieszymy się, że nasza kancelaria nie tylko wspiera biznesowo przedsiębiorstwa biorące udział w rewolucji ESG, ale także sama aktywnie dba o zrównoważony rozwój. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem DZP będzie mogło współtworzyć najlepsze raporty i analizy związane z tematyką zrównoważonego rozwoju oraz brać czynny udział w toczącej się już dyskusji o zielonej transformacji biznesu – podkreśla Anna Partyka-Opiela, szefowa zespołu compliance DZP, która została członkinią Rady Innowatorów ESG, gremium złożonego z wybitnych praktyków polskiego biznesu, którzy wyróżniają się wiedzą i działaniem na rzecz rozwoju ESG w swoich organizacjach i w Polsce.

Witamy w gronie członków Polskiego Stowarzyszenia ESG.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *