POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

PSE-Moya

Klienci stacji paliw z wysoką świadomością ekologiczną

Polacy zmieniają zwyczaje zakupowe mając na uwadze dobro środowiska oraz zagrożenia płynące ze zmian klimatycznych. Takie wnioski płyną z badania „Przyszłość stacji paliw” zrealizowanego przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie Anwim S.A. (właściciela sieci stacji paliw MOYA).

Wyniki badania wskazują na rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów. Aż 95% respondentów deklaruje, że na co dzień dba o środowisko, a 60% ankietowanych jest gotowych zapłacić więcej za produkty ekologiczne. Przeprowadzone badanie posłuży do lepszego zrozumienia zachowań i oczekiwań konsumentów w związku z podjętą przez firmę Anwim strategią zakładającą m.in. skupienie się na inicjatywach proekologicznych, przyspieszających zieloną transformację.

– Zmiany zachowań konsumentów widoczne są już od kilku lat. Polacy ograniczają zakup nowych ubrań, starają się zużywać mniej energii, wybierają produkty przyjazne środowisku i z ekologicznych źródeł. Ten pozytywny trend nasilił się w czasie pandemii i mimo jego spowolnienia spowodowanego wysoką inflacją, możemy spodziewać się dalszego wzrostu świadomości ekologicznej Polaków. Konsumenci w swoich wyborach kierują się przede wszystkim ceną, ale deklarują także, że biorą pod uwagę jakość i pochodzenie produktu – mówi Andrzej Kondys, dyrektor ds. operacyjnych MOYA, członek zarządu Anwim S.A.

Jak pokazują wyniki badań „Przyszłość stacji paliw” klienci tych placówek mają wysoką świadomość ekologiczną. Aż 95% ankietowanych zadeklarowało, że na co dzień dbają o środowisko. Oznacza to dla nich m.in. segregację odpadów i niemarnowanie żywności. Co ciekawe, osoby korzystające ze stacji paliw minimum raz w tygodniu, częściej deklarują kierowanie się troską o środowisko w swoich konsumenckich wyborach. Dla prawie 75% pytanych ważne jest, by marka oferowała produkty lub usługi wytworzone z poszanowaniem norm środowiskowych i ponad 60% z nich jest gotowych zapłacić za nie więcej.

Badani wypowiedzieli się również na temat przyszłości transportu. Prawie połowa z nich uważa, że auta elektryczne są w Polsce rozwiązaniem proekologicznym. Odsetek ten jest nawet większy (62%) wśród osób korzystających ze stacji minimum raz w tygodniu. Jednocześnie mieszkańcy większych miast nie obawiają się, że upowszechnienie aut elektrycznych spowoduje rezygnację z komunikacji miejskiej.

Badanie „Przyszłość stacji paliw” zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Anwim S.A. Badanie przeprowadzono metodologią CAWI (Computer-Assisted Web Interview). W badaniu wzięły udział osoby posiadające lub korzystające z samochodu N=500, w tym N=200 osób, które są na stacji paliw przynajmniej raz w tygodniu. W obydwu częściach obowiązywały kwoty zgodne z rozkładem populacyjnym na: płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *