POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

ENEA-ESG-News

Enea rozpoczyna proces wyboru wykonawcy bloków gazowo-parowych w Elektrowni Kozienice

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea kontynuuje przygotowania do realizacji projektu budowy bloków energetycznych w technologii CCGT na terenie Elektrowni Kozienice. Powołana do realizacji inwestycji spółka Enea Elkogaz ogłosiła postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego.

Koncepcja projektu zakłada dwa warianty inwestycji: budowę dwóch bloków, każdy o mocy ok. 1100 MW lub trzech o jednostkowej mocy ok. 700 MW. Finalna decyzja zapadnie po analizie ekonomicznej, biznesowej oraz ocenie kluczowych elementów procesu wykonawczego przedstawionych w złożonych w postępowaniu ofertach i koncepcjach.

Grupa Enea przygotowuje się do odejścia od wytwarzania energii z węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii. Kierunek ten odzwierciedlony jest w Strategii Rozwoju Enei. Konsekwentna transformacja Grupy zakłada również wykorzystanie technologii wytwórczych opartych o gaz ziemny jako niskoemisyjne paliwo przejściowe wspierające i stabilizujące prace OZE. Bloki CCGT mają odtworzyć moc Elektrowni Kozienice, w której w perspektywie najbliższych lat zakończy się okres eksploatacyjny węglowych bloków klasy 200 MW.

– Konsekwentnie realizujemy założenia Strategii Rozwoju Grupy Enea. Dążymy do neutralności klimatycznej, przy jednoczesnym wykorzystaniu niskoemisyjnego paliwa przejściowego jakim jest gaz ziemny, który będzie wspierać naszą drogę w kierunku produkcji energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Jednostki gazowe, które powstaną w miejscu bloków węglowych w Elektrowni Kozienice mają dysponować najlepszymi dostępnymi parametrami technicznymi. Koncepcja budowy bloków gazowych zakłada, że nowe niskoemisyjne źródła będą stabilizowały rozwijające się OZE w początkowej fazie dążenia Grupy Enea do neutralności klimatycznej oraz zapewniały bezpieczeństwo dla systemu elektroenergetycznego i naszych klientów – powiedział Paweł Majewski, prezes Enei S.A.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego będzie realizowane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego. Dialog konkurencyjny zostanie przeprowadzony w trzech etapach, w podziale na części ogólne oraz branżowe. W trakcie postępowania do dialogu konkurencyjnego spółka Enea Elkogaz zakwalifikuje trzech Wykonawców zgodnie z kryteriami kwalifikacji i zapewni im szerokie badania inspekcyjne, w tym dostępnej infrastruktury w miejscu budowy nowych jednostek. Enea Elkogaz planuje rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy w IV kwartale 2023 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *