POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

ESG-forum-Karpacz

ESG na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Tegoroczne XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbyło się pod hasłem: „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Jednym z nich, które szczególnie często wybrzmiewało w panelach i debatach jest kwestia ESG. Metropolie, a zrównoważony rozwój, nieruchomości, zrównoważone zarządzanie odpadami, raportowanie ESG, ratingi ESG jako klucz w procesie decyzji inwestycyjnych – to zdecydowanie czas ESG!

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia ESG, Marta Biernacka – Miernik oraz Joanna Dargiewicz – Rożek, był obecny na najważniejszych dyskusjach i wykładach związanych z tematyką ESG oraz zrównoważonego rozwoju.

Panele dotyczące ESG przygotowało m.in. studio Forbes.pl. Magdalena Krukowska moderowała dwa z nich. W trakcie rozmowy “Czy jesteśmy gotowi na raportowanie pozafinansowe” paneliści dyskutowali o stanie przygotowań dyrektywy CSRD oraz dyrektywy dotyczącej należytej staranności mającej zminimalizować szkodliwy wpływ przedsiębiorstw. Dyskutanci osiągnęli zgodność co do konieczności zachowania transparentności dotyczącej działań organizacji wobec pracowników, lokalnej społeczności i władz.

Uczestnicy panelu Studia Forbes: “Czy jesteśmy gotowi na raportowanie pozafinansowe?”

Uczestnicy panelu:
Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact
Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Jerónimo Martins
Katarzyna Kucisz-Rosłoń, Corporate Relations Manager McDonald’s Polska
Mateusz Kowalski, wiceprezes Zarządu Pekao TFI
Maria Ibisz, Senior Manager Deloitte, Sustainability Consulting Central Europe

Kolejny panel studia Forbes.pl “Polska net zero w 2050?” był próbą odpowiedzi na pytanie czy Polska nadąży za unijnymi ambicjami.

Uczestnicy panelu Studia Forbes: “Polska net zero w 2050?”

Uczestnicy dyskusji:
Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska
Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Marcin Wasilewski, Executive Board Member InnoEnergy & CEO InnoEnergy CE
Grzegorz Należyty, Managing Director w Siemens Energy Poland
dr hab. Marcin Piątkowski z Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego

Panel „Ratingi ESG kluczem w procesie decyzji inwestycyjnych”, moderowany przez Piotra Glenia z SGH Warsaw School of Economics dotyczył kwestii związanych z oceną ryzyk. ESG swoim zakresem obejmuje nie tylko kwestie związane z ochroną środowiska, czy kwestiami społecznymi. To ważny wskaźnik dla instytucji finansowych oraz inwestorów którzy są bardziej skłonni do wspierania spółek z dobrymi wynikami ESG.

Uczestnicy panelu “Ratingi ESG kluczem w procesie decyzji inwestycyjnych”

Udział w debacie wzięli:
Anna Partyka-Opiela, PhD Partner w Domanski Zakrzewski Palinka
Przemysław Oczyp, Partner Associate w Dziale Doradztwa Biznesowego, ESG KPMG w Polsce
Witold Lelental, Chief Financial Officer Super-Pharm Poland
Dominik Januszewski, Head of strategic consulting JLL Polska
Grzegorz Kazana, Engineering & Site Services Manager British American Tobacco
Zola Dorjkhand, Partner Zarządzający Distinct Capital

Panel “Cele ESG – biznes i partnerzy społeczni” prowadzony przez Rafała Flisa, co-foundera inicjatywy Zwolnieni z Teorii poruszał zagadnienia związane z ESG w kontekście zdolności przedsiębiorstw do zarządzania zmianami społecznymi. Jakie oczekiwania są stawiane firmom i organizacjom w związku z wdrożeniem ESG? Jakie oczekiwania społeczno-środowiskowe stoją przed biznesem? Na te pytania odpowiedzi szukali:

Izabela Morawska, Poland Public Affairs Manager The Coca-Cola Company
Anita Ryng, Dyrektorka ds. Komunikacji w IKEA Retail
Marek Jakubow, Managing Director Stability Capital
Zuzanna Karcz, studentka SGH Warsaw School of Economics
Jagoda Zakrzewska, Government Affairs and Public Policy Manager Poland CEE Google

Kwestie dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i ESG zdominował dość pesymistyczny ton dotyczący czasów niepewności: skali nadchodzącego kryzysu oraz jego siły. Paneliści byli w większości zgodni – do tej pory nie mieliśmy do czynienia z sytuacją nałożenia się na siebie tak wielu kryzysów jednocześnie. Czy ESG jest receptą na „miękkie lądowanie”?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *