POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Blog

colse-up-solar-panels-sunset

UE zainwestuje 1,8 mld euro w projekty czystych technologii 

Komisja Europejska ogłosiła, że zainwestuje ponad 1,8 miliarda euro w 17 dużych projektów czystych technologii, które łącznie mogą zaoszczędzić nawet 136 milionów ton ekwiwalentu CO2 w ciągu pierwszych 10 lat działania! 

Dotacje będą wypłacone z unijnego Funduszu Innowacji, jednego z największych na świecie programów wspierania innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. Wyróżnione projekty pochodzą z  Bułgarii, Finlandii, Francji, Niemiec, Islandii, Holandii, Norwegii, Polski oraz Szwecji. 

Głównym celem inwestycji jest wprowadzenie przełomowych technologii na rynek w energochłonnych gałęziach przemysłu, a same inwestycje dotyczą takich obszarów, jak wodór, energia odnawialna, infrastruktura wychwytywania dwutlenku węgla i magazynowania oraz produkcja kluczowych komponentów do magazynowania energii i odnawialnych źródeł energii. 

Projekt z Polski skupia się na produkcji komponentów do magazynowania energii, a jego ramach powstanie fabryka innowacyjnych systemów baterii elektrochemicznych do krótkoterminowego magazynowania energii elektrycznej. 

Inne projekty obejmują szeroki zakres sektorów, przyczyniając się do wysiłków podejmowanych przez Unię Europejską w zakresie dekarbonizacji. Projekty obejmują dystrybucję i wykorzystanie ekologicznego wodoru, przetwarzanie odpadów w wodór, morską energetykę wiatrową, produkcję modułów fotowoltaicznych (PV), magazynowanie i recykling baterii, wychwytywanie dwutlenku węgla, produkcję zrównoważonych paliw lotniczych i zaawansowanych biopaliw. 

Według UE wybrane projekty zostały ocenione na podstawie ich zdolności do obniżenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z bardziej znanymi technologiami i „innowacji wykraczających poza najnowocześniejsze technologie”, a jednocześnie są wystarczająco dojrzałe do wdrożenia. Potencjał projektów w zakresie skalowalności i opłacalności znalazł się również wśród kryteriów wyboru.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *