POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Zespół tworzący monitoring legislacyjny

dr Anna Partyka - Opiela

Partner, szefowa Zespołu Compliance

Doktor prawa i szefowa zespołu compliance kancelarii DZP. Wspiera przedsiębiorców w opracowaniu i wdrażaniu odpowiednich mechanizmów i procesów dotyczących szczególnie tych aspektów ESG, które są związane ze zgodnością ich działań z obowiązującym prawem i ładem korporacyjnym. Doradza w budowaniu transparentnych procesów ochrony sygnalistów. Wyróżniona tytułem Doradca Compliance Roku 2020 przyznawanym przez Instytut Compliance.

Maria Papis

Associate w zespole Compliance

Associate w zespole compliance kancelarii DZP. Doradza w obszarze sprawozdawczości niefinansowej ze szczególnym naciskiem na aspekt governance. Pomaga przedsiębiorcom w budowaniu świadomości, wypracowaniu strategii i wdrożeniu ESG w organizacji. Przede wszystkim przybliża przedsiębiorcom nowe obowiązki prawne w celu zabezpieczenia ich przed sankcjami prawnymi i innymi negatywnymi konsekwencjami za brak zgodności z przepisami lub niepodjęcie odpowiednich działań w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Borys D. Sawicki

Radca prawny | Bankowość i finanse | ESG, Kancelaria prawna SK&S

Mec. Borys D. Sawicki wspiera klientów we wszystkich kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją, w tym w ocenie zgodności działalności z Taksonomią UE, raportowaniem zagadnień zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą CSRD i europejskimi standardami raportowania ESRS, a także obowiązkowymi ujawnieniami uczestników rynku finansowego na podstawie rozporządzenia SFDR. Doradza również w transakcjach zrównoważonego finansowania, w tym w finansowaniach powiązanych z celami w zakresie zrównoważonego rozwoju (sustainability-linked loans) oraz „zielonymi” finansowaniami.

Jest członkiem Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem grupy wspierającej EFRAG w opracowaniu standardów raportowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (VSME ESRS) oraz członkiem Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG. Jest także ekspertem współpracującym w ramach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE prowadzonej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Kieruje Zespołem ds. ESG w kancelarii SK&S.

Regularnie publikuje i prowadzi szkolenia na temat zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Jest wykładowcą w Szkole ESG prowadzonej z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej. Równolegle doradza w transakcjach finansowania inwestycji, w tym w formule project finance, w szczególności w sektorach energetycznym, infrastruktury i nieruchomości, a także w transakcjach sekurytyzacji wierzytelności, faktoringowych i leasingowych.

Jest członkiem Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem grupy wspierającej EFRAG w opracowaniu standardów raportowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (VSME ESRS) oraz członkiem Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG. Regularnie publikuje i prowadzi szkolenia na temat zagadnień związanych z ESG, taksonomią UE i raportowaniem zagadnień zrównoważonego rozwoju. Wykłada w Szkole ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Joanna Mróz

Radca prawny, prawnik, Kancelaria prawna SK&S

Wspiera klientów w kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją i zrównoważonym finansowaniem, w tym w zakresie taksonomii UE i raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju. Publikuje i prowadzi szkolenia z tematyki dotyczącej ESG, raportowania oraz obowiązków ujawnieniowych dla uczestników rynku finansowego. Joanna specjalizuje się w bankowości i finansach, koncentrując się na transakcjach finansowania inwestycji oraz innych transakcjach kompleksowego finansowania, w szczególności w sektorach energetycznym, infrastruktury i nieruchomości, a także w prawie spółek handlowych, zajmując się obsługą prawną spółek.

Pracuje na rzecz zarówno kredytodawców, jak i kredytobiorców, w szeregu międzynarodowych i krajowych transakcji finansowania, uczestnicząc w tworzeniu i negocjowaniu kluczowych umów finansowych, w tym dokumentów zabezpieczeń. Doradza także w zakresie transakcji sekurytyzacyjnych, faktoringowych i leasingowych.

Klaudia Księżopolska

Młodszy prawnik , Kancelaria prawna SK&S

Wspiera klientów w kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją i zrównoważonym finansowaniem. Publikuje i prowadzi szkolenia z tematyki dotyczącej ESG oraz raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Ponadto zajmuje się obsługą prawną spółek oraz innych instytucji sektora finansowego. Doradza przy transakcjach finansowania, jak również w kwestiach regulacyjnych w usługach finansowych. Pracuje także przy transakcjach M&A w sektorze finansowym. Specjalizuje się w bankowości i finansach oraz prawie spółek handlowych.