POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

O ESG

0 firm
obecnie ma obowiązek
raportowania ESG
0 firm
w Polsce będzie raportować ESG do 2026r.
Environmental social and governance

Kto będzie musiał 
raportować ESG?

ESG – Environmental, Social and Corporate Governance – działania podejmowane przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i prowadzenie ładu korporacyjnego (G). W czerwcu 2022 r. poznaliśmy zarys Europejskiego Standardu Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, który wraz z dyrektywą CSRD obejmie około 49 000 spółek w UE, w tym 3 600 dużych spółek w Polsce, w tym firm nie notowanych na giełdzie.

Dyrektywa CSRD w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze, według których duże firmy będą musiały raportować kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym prawa środowiskowe, prawa socjalne, prawa człowieka i czynniki zarządzania.

Przepisy unijne dotyczące raportowania niefinansowego dotyczą obecnie spółek zatrudniających ponad 500 pracowników oraz firm notowanych na rynkach regulowanych. Spółki te są również odpowiedzialne za ocenę informacji na poziomie swoich spółek zależnych. CSRD wprowadzi obowiązek raportowania zagadnień ESG przez następując podmioty prywatne i publiczne:

 • Spółki powyżej 250 pracowników będą zobowiązane do przygotowania raportu niefinansowego (spółki objęte NFRD za rok 2024).
 • Wszystkie duże spółki powyżej 250 pracowników spełniające 2 z 3 kryteriów (>250 pracowników/suma bilansowa >20mlnEUR/przychody >40 mln EUR) za rok 2025.
 • Spółki publiczne powyżej 10 pracowników za rok 2026.
Jakie firmy powinny zadbać o ESG?
 • Nowoczesne firmy myślące o przyszłości
 • Firmy dbające o środowisko i społeczność lokalną
 • Spółki giełdowe
 • Firmy z sektora usług finansowych
 • Inwestorzy
 • Firmy ubiegające się o finansowanie bankowe
 • Liderzy w swoich branżach
 • Liderzy zrównoważonej transformacji
 • Spółki portfelowe Private Equity
 • Firmy planujące emisję IPO / obligacji
 • Firmy odpowiedzialne społecznie
 • Firmy, które chcą się wyróżniać w swoich branżach
 • Firmy, które chcą pozyskiwać z rynku najlepszych ludzi
Polskie stowarzyszenie esg

Wdrażając idee ESG podkreślasz zaangażowanie
w chęć dokonania zmian na lepsze w otaczającym nas świecie