POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

Kancelarie prawne

Kancelaria DZP jest największą niezależną polską kancelarią prawniczą. Tworzy ją zespół blisko 200 ekspertów, doradzających w ramach 9 praktyk i ponad 40 specjalizacji. Eksperci DZP są regularnie nagradzani i rekomendowani w opiniotwórczych rankingach branżowych. Klientami kancelarii są zarówno polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa reprezentujące niemal wszystkie gałęzie gospodarki. Przez 30 lat dotychczasowej działalności DZP zbudowała rozległą sieć powiązań oraz relacji z kancelariami zagranicznymi i firmami doradczymi działającymi w ponad 90 krajach.

Kancelaria doradza klientom przy opracowaniu i wdrażaniu odpowiednich procedur i narzędzi, które wspierają rozwój przedsiębiorstwa z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego. DZP ma bogate doświadczenie we wspieraniu zrównoważonych inwestycji i zrównoważonych finansów, w tym zielonych instrumentów finansowych, jak np. zielone obligacje, a także w dopasowaniu procesów biznesowych i profilu organizacji w celu zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi.

Kancelaria swoje funkcjonowanie na rynku opiera jednak nie tylko na sprawnym prowadzeniu działań biznesowych, ale również na regularnej współpracy i wsparciu fundacji, organizacji czy lokalnych społeczności. To między innymi poprzez społeczną odpowiedzialność rozumianą jako wkład w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, DZP chce realizować w praktyce swoją wieloletnią dewizę – „więcej niż prawo”. DZP jako pierwsza kancelaria podpisała także deklarację współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w ramach Inicjatywy ESG, której celem jest zrzeszanie podmiotów, dla których ESG jest jednym z kluczowych elementów prowadzenia biznesu. Jest także sygnatariuszem Karty Różnorodności – projektu zainicjowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego celem jest upowszechnienie zasady równego traktowania, inkluzywności i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak doradza polskim i zagranicznym klientom w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach gospodarczych oraz w sprawach procesowych. Działając nieprzerwanie od 1991 r. jako niezależna polska firma, zdobyliśmy jedną z czołowych pozycji na rynku usług prawnych. Zajmujemy się wszystkimi dziedzinami prawa istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej. Nasz zespół liczy ponad 180 prawników, stale współpracujemy też z największymi kancelariami międzynarodowymi.

Znaki rozpoznawcze SK&S to wysoka jakość naszych usług i indywidualne podejście do każdego klienta. Cieszymy się, że bardzo wielu z nich powierza nam swoje sprawy od lat – dla niektórych klientów pracujemy od chwili powstania kancelarii lub od podjęcia przez nich działalności.