POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

F.A.Q.

1. Jakie prawo reguluje ESG?

Raportowanie ESG powoli staje się standardem, a wkrótce będzie także obowiązkiem. Zgodnie z projektem nowej dyrektywy CSRD Komisji Europejskiej (Corporate Sustainability Reporting Directive) z 21 kwietnia 2021 r., obowiązek raportowania wskaźników ESG będą miały firmy publiczne i prywatne. Będą sporządzały raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju, podlegające później audytowi i stanowiące integralną część raportu rocznego każdej spółki. Dyrektywa ma wejść w życie w I połowie 2022 r.

2. Jakie firmy powinny zadbać o ESG?

 • Nowoczesne firmy myślące o przyszłości
 • Firmy dbające o środowisko i społeczność lokalną
 • Spółki giełdowe
 • Firmy z sektora usług finansowych
 • Inwestorzy
 • Firmy ubiegające się o finansowanie bankowe
 • Liderzy w swoich branżach
 • Liderzy zrównoważonej transformacji
 • Spółki portfelowe Private Equity
 • Firmy planujące emisję IPO / obligacji
 • Firmy odpowiedzialne społecznie
 • Firmy, które chcą się wyróżniać w swoich branżach
 • Firmy, które chcą pozyskiwać z rynku najlepszych ludzi

3. W jaki sposób moja firma ma raportować ESG?

Prawodawca nie przekazał żadnych jasnych wytycznych w tym zakresie. Każda firma i organizacja ma inną specyfikę, zależnie od branży i otoczenia biznesowego, w którym funkcjonuje. W strukturach Polskiego Stowarzyszenia ESG staramy się wypracować właściwe standardy i dobre praktyki, by ułatwić raportowanie ESG firmom i organizacjom.