POBIERZ RAPORT

Polskie Stowarzyszenie ESG

Dołącz do największego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszamy na nasze kanały

Page title icon

O ESG

ESG – Environmental, Social and Corporate Governance – to opis działań podejmowanych przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i prowadzenie ładu korporacyjnego (G).

ESG zastąpiło pojęcie CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), obejmując szerszy zakres niefinansowych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu oraz na nowo określiło znaczenie wartości firmy.

Czym jest ESG?

E – Environmental – Środowisko

Emisja CO2, Ślad węglowy produktu, Finansowanie wpływu na środowisko, Odpowiedź na zmiany klimatyczne, Recykling, Gospodarka wodna, Bioróżnorodność, Zaopatrzenie w surowce, Emisja toksyn i odpadów, Opakowania i odpady, Elektroodpady, Czyste technologie, Zielone budownictwo, Energia odnawialna

S – Social – Społeczna odpowiedzialność:

Zarządzanie kadrą, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Rozwój kapitału ludzkiego, Standardy łańcuchów dostaw, Jakość i bezpieczeństwo produktów, Bezpieczeństwo chemiczne, Bezpieczeństwo finansowe produktu, Ochrona prywatności i danych, Cyberbezpieczeństwo , Odpowiedzialne inwestowanie, Ryzyka zdrowotne i demograficzne, Sprawdzone źródła dostaw, Dostęp do finansowania, Dostęp do opieki zdrowotnej

G – Corporate Governance – Ład Korporacyjny

Zarządzanie i nadzór nad spółką, Raportowanie i komunikacja z interesariuszami, Różnorodność w składzie zarządu, Wynagrodzenie kadry kierowniczej, Etyka biznesowa, Unikanie praktyk monopolistycznych, Zapobieganie korupcji, Stabilny system finansowania, Przejrzystość podatkowa
Kogo dotyczy?

Kto będzie raportował ESG?

Dlaczego ESG jest takie ważne?

Dlaczego warto zadbać o ESG już dziś?

Istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji

ESG to obecnie istotny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach na całym świecie. Inwestorzy na tej podstawie często wybierają przedsiębiorstwa, które odpowiadają wyznawanym przez nie wartościom.

Zabezpieczenie przyszłych przychodów

ESG to podstawa budowania długoterminowej wartości dla firmy oraz zabezpieczenie jej przyszłych przychodów. Brak działań w tym zakresie w niedalekiej przyszłości zamknie szanse na dalszy rozwój.

Czynnik oceny firmy

ESG będzie jednym z najważniejszych czynników oceny firmy przez międzynarodowych partnerów biznesowych prowadzących swoją działalność w oparciu o standardy zrównoważonego rozwoju, inwestorów i banki w procesie starania się o zewnętrzne finansowanie.